Poradenství před koupí bytu, Poradenství před koupí domu, jak začít rekonstrukci starého domu postupovat při opravě. stavební dozor- Uherské Hradiště, stavební dozor- zlínský kraj, stavební dohled- Uherské Hradiště, stavební dohled- zlínský kraj, stavební dozor na stavbě, technický dozor na stavbě, stavební dozor při stavbě svépomocí, záznam o stavbě, stavby a dozory, poradenská činnost v oblasti stavební činnosti, poradenská a konzultační činnost ve stavebnictví, na co se ptat při koupi domu, na co si dát pozor při koupi domu, koupě domu postup, na co si dát pozor při prohlídce bytu, na co si dát pozor při koupi staršího domu, jak postupovat při rekonstrukci domu, jak začít rekonstrukci starého domu, Technický posudek stavu nemovitosti, kontrola nemovitosti před koupí, inspekce nemovitostí uherské hradiště, kontrola domu před koupí, kontrola bytu před koupí, technický dozor investora,dozorování a kontrola staveb

Stavební poradenství a Stavební dozor

Stavební dozor je pro investora zárukou, že celá stavba proběhne v souladu s projektovou dokumentací a v jeho zájmu. Hotová stavba díky tomu splňuje všechny požadavky klienta, norem i ostatních účastníků stavebního řízení. Jako dozor za vás vyjednám stavební povolení, dohlédnu na kvalitu realizace a stavbu dovedu ke zdárnému kolaudačnímu řízení.

Tuto službu podkládám mou dlouholetou praxí v oboru.

 

Z vlastní zkušenosti mohu říci, že náklady které vynaložíte na stavební dozor se Vám minimálně vrátí:

 • v dodržení kvality stavebních prací a materiálů, snížím riziko reklamací
 • v ušetřených nákladech stavby
 • v klidnějším spánku (stavební dozor, který hájí vaše zájmy a snaží se udržet vztah investor – dodavatel v mezích profesionality a vzájemné úcty.)

 

Mezi povinnosti stavebního dozoru patří:

 • kontrola stavebních prací
 • kontroly, zda výstavba postupuje v souladu s projektem
 • dohled nad kvalitou prováděných prací podle obecně závazných předpisů a smlouvy o dílo
 • kontrola požadovaných zkoušek dle platných norem
 • kontrola dodržování cen stavebních prací
 • dohled nad dodržováním časového plánu výstavby
 • vedení stavebního deníku
 • kontrola odstranění zjištěných nedostatků
 • účast na převzetí stavby od dodavatele
 • úspěšné vyřízení kolaudačního řízení
 • a další činnosti.

Poradenství před koupi nemovitostí.

Zvažujete-li koupi nemovitosti, nestranný odborný názor na nemovitost vám rozhodně pomůže.

Prodiskutuji s Vámi stavebně-technický stav nemovitosti a informuji Vás o nákladech nutných na rekonstrukci či opravu. Nemovitost prověřím od základů po střechu, a sdělím Vám pravdivé informace a nic nezamaskuji.

 

Stavíte, či renovujete a nevíte si rady?

Jestliže se ocitnete v situaci, kdy si nebudete jisti, jak správně postupovat či jaký použít materiál, nebo mít pochybnosti o kvalitě probíhajících stavebních prací u Vás doma, rád Vám pomohu! V rámci svých zkušeností a odborné praxe Vás podpořím při kontrole rozpočtu, při uzavírání kontraktů s dodavateli, při reklamaci nebo projednávání smluv. Zkrátka, pokud si nevíte s něčím rady, neváhejte mne oslovit.

 

Na co si dát pozor při koupi nového bytu?

 • Statika – Nejsou někde trhliny, zavlhlé omítky, vzlínající vlhkost, plísně, vlhkostní mapy? Jaký je stav nosných konstrukcí?
 • Střecha – Je volný přístup? Jaká je kvalita krovů? Nejsou trhliny a projevy protržených parotěsných izolací a zatékání?
 • Fasáda – Jsou zapraveny sokly a zvládnuty návaznosti na terén? Jsou všude dokončeny omítky? Jsou dotaženy detaily? Nejsou znečištěny nebo poškrábány rámy oken? Jsou provedeny čisté přechody krokví a omítky? Jsou správně provedeny střešní svody?
 • Kanalizace a voda – Jaký je stav a staří stoupaček i připojovacího potrubí? Materiály, tlak?
 • Vytápění – Jaký je zdroj vytápění, jeho stáří a funkčnost, náklady na vytápění, stav rozvodů tepla? Jsou tělesa i hlavice dle standardu? Nevyskytují se oděrky těles? Jsou všechna tělesa stabilní a správně ovladatelná? Je funkční a správně osazený kotel?
 • Elektroinstalace – Jaký je stav, staří rozvodů, rozvaděčů a jističů? Je dostatečná kapacita příkonu pro předpokládané vybavení? Je správně proveden rozvaděč? Je napětí ve volných kabelových vývodech? Jsou pevně osazené a funkční zásuvky? Je dobře provedeno trubkování pro datové kabely?
 • Vzduchotechnika – Funguje větrání na WC? Jak výkonnou digestoř je možné instalovat? Nerezonuje koupelnový ventilátor při provozu? Jsou správně osazeny zpětné klapky?
 • Podlahy –  Nezačíná se podlaha vlnit? Jsou správně uchycené soklové lišty? Nejsou někde uražené rožky desek podlahy?
 • Dlažby a obklady – Jsou položeny podle správného spárořezu? Není špinavé, prasklé nebo chybějící spárování? Nejsou rozeznatelné rozdíly odstínů dlažby? Není bezbarvý silikon na obkladech? Nejsou vzduchové kapsy pod dlaždicemi? Jsou kvalitně provedeny kamenické detaily nebo lišty?
 • Omítky a malby – Jsou všude pravoúhlé rohy a svislé stěny? Nejsou v omítkách trhlinky? Nejsou omítky nadměrně vlhké? Je všude v místnosti stejný počet vrstev malby?
 • Okna a Parapety – Je provedeno správné uchycení oken? Nezavírají/neotevírají se sama po otevření? Není zanesen odvod kondenzátu v rámech oken? Jsou okna těsná? Je možná lehká manipulace s klikami? Nejsou poškozené parapety jako projev nadměrné vlhkosti? Jsou venkovní parapety ve správném spádu? Není upadlá omítka pod vnitřním parapetem? Jsou parapety dle standardu?
 • Dveře – Jdou dveře bez odporu dorazit k zárubni? Nejsou patrné oděrky a škrábance? Jsou funkční kliky a zámky?
 • Vybavení koupelny – Jsou správně provedeny revizní otvory?  Funguje větrání? Nejsou znečištěné vodicí lišty sprchové zástěny? Vzlínající vlhkost, plísně?

Libor Chmelina, Mistřice 209, 68712 Uh. Hradištĕ

737 970 323